2.790 gösterim
77,50 viral puan

G.Saray'da kongre kararı!

Galatasaray'da Duygun Yarsuvat Yönetimi'nin ilk önemli icraatı, genel kurulu olağanüstü yetki için çağırmak oldu.
Doğan HaberAjansı Bot 11.11.2014 saat 16:36
  1. Bu çağrıya göre Ünal Aysal döneminden de kaynaklanan fazla harcamaya karşı oluşan gider fazlalığını kapamak adına, genel kuruldan ekstra harcama yetkisi istenecek. Kulübün resmi intermet sitesinden yapılan olağanüstü genel kurul çağırısı şu şekilde duyuruldu."Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı;Yönetim Kurulumuzun 05.11.2014 tarih ve 003-A sayılı kararı ile Tüzüğümüzün 25.3 ve 28. maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un olağanüstü olarak toplantıya çağrılması; toplantının aşağıdaki gündemle 29.11.2014 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda saat 10:00’da yapılması, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 06 Aralık 2014 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır. Üyelerimize duyurulur."Gündem ise şöyle belirlendi:1. Açılış2. Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşması3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi4. 01.01 – 30.09.2014 ara hesap dönemi Kulüp solo ve konsolide bağımsız denetim raporları doğrultusunda Kulübün mali durumunun tespiti hakkında bilgi sunulması ve görüşme5.2014 yılı hesap dönemi içerisinde gider bütçesinde aşım olması nedeniyle revize bütçenin müzakeresi, oylanması ve karara bağlanması6. Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada, 385 Parselde kayıtlı 2.127,32 m2 yüzölçümlü taşınmazın, söz konusu arazi ile sınırlı olması kaydıyla, toprak dokusu, zemin etüdleri, plan çalışmaları gibi her türlü teknik ve imari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri her türlü idari, hukuki, mimari işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhit, devir, trampa, takas, ipotek, rehin, inşaat, kat karşılığı inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak her türlü hakkı vs. her türlü hukuki işlem dahil tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, yapılacak olan inşaatlar karşılığı oluşacak yeni gayrimenkullerden payımıza düşecek bağımsız bölümler üzerinde de burada sayılan yetkileri kullanmak, tahsis etmek, bu taşınmazla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi hususunda Tüzüğümüzün 24. Maddesinin 10. Fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, konusunun görüşülüp karara bağlanması.
    İstanbul-DHA
  • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var

  • Toplam Viral: 4 gösterim
  • Toplam Seed: 36 gösterim
  • Toplam Direkt: 2.750 gösterim
  • Viral Puan: 77,50